UWV betaalt eind september de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV dan komt de tegemoetkoming binnen op uw rekening. Aan u vervolgens de taak om de tegemoetkoming over te maken op de rekening van de werknemer.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Heeft u een arbeidsongeschikte werknemer dan heeft deze mogelijk recht op een tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit is een compensatie van € 211 netto (2015) voor de extra kosten die de werknemer maakt door zijn ziekte of handicap. De tegemoetkoming wordt door UWV gelijktijdig uitbetaald met de arbeidsongeschiktheidsuitkering van september 2015.

Wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering van uw werknemer op uw rekening gestort, dan geldt dat ook voor zijn tegemoetkoming. UWV kan namelijk de tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet op een andere bankrekening storten dan de rekening waarop de maandelijkse uitkering wordt gestort. UWV verzoekt daarom werkgevers om na ontvangst de tegemoetkoming zo snel mogelijk over te maken op de bankrekening van de werknemer. U ontvangt hierover een brief waarin staat om welke werknemer(s) het gaat.