Een gouden handdruk kunt u ineens of gefaseerd afkopen, maar ook periodiek laten uitkeren. Sinds 2014 worden beide opties weliswaar fiscaal belast, maar hiermee kunt u slim omgaan.

Hoe u deze som geld opneemt, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Samen met onze adviseur kan bekeken worden welke optie de beste is. Zo worden goudenhanddrukstamrechten onderdeel van uw inkomensplanning.

Gouden handdruk afkopen

Het stamrecht mag worden ondergebracht bij een eigen bv, een verzekeraar of bank. De waarde van het stamrecht kan in zijn geheel of in delen worden uitgekeerd. U hoeft het bedrag dus niet ineens op te nemen, maar u mag dit doen naar behoefte. De totale afkoopsom wordt in deze situatie in één keer volledig en progressief belast. U hoeft geen revisierente te betalen.

Minder belasting betalen

Een periodieke uitkering kan aantrekkelijk zijn als u bijvoorbeeld in de uitkeringsfase minder belasting betaalt dan in de periode ervoor. De hoofdregel is dan in veel overeenkomsten dat uiterlijk op 65 jaar de periodieke uitkering moet worden aangekocht. Dit mag zonder problemen worden verschoven naar het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Doorwerken is hierbij geen vereiste. Als er op de uiterste ingangsdatum geen periodieke uitkering is aangekocht, wordt niet aan de voorwaarde van de overeenkomst voldaan en wordt de gehele waarde ineens belast.

Hoogte uitkering mag variëren

De periodieke uitkeringen mogen tijdelijk zijn. Let daarbij op dat er een minimale duur geldt. Deze minimale duur is afhankelijk van de leeftijd waarop je de uitkering laat ingaan. Indien u kiest voor een levenslange uitkering, mag de hoogte van de uitkeringen variëren. Daarbij gelden ook beperkingen. Is de uitkering eenmaal ingegaan, dan mag deze nog steeds geheel of gedeeltelijk worden afgekocht zonder fiscale sancties.