De heffingsrente is verlaagd van 4,90% voor het eerste kwartaal van 2009 naar 3,50% voor het tweede kwartaal van 2009. Het kan van belang zijn na te gaan of het nog voordelig is om te ‘sparen’ bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst verlaagt de rente
De heffingsrente bedraagt per 1 april 2009 3,50%. Heffingsrente wordt vergoed als achteraf blijkt dat u te veel belasting op aangifte heeft betaald of wordt in rekening gebracht als u achteraf te weinig belasting heeft betaald. Voorheen kon het aantrekkelijk zijn om te sparen bij de Belastingdienst. De heffingsrente bij de fiscus was namelijk hoger dan de spaarrente bij reguliere banken.

Sparen bij de Belastingdienst is mogelijk door pas na afloop van het belastingjaar uw geld terug te ontvangen, in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggaaf. Als u een belastingteruggaaf verwacht, dan is er nog een andere mogelijkheid om te sparen bij de Belastingdienst. U kunt voor
1 april 2009 zonder opgaaf van reden schriftelijk uitstel aanvragen voor de inlevering van uw aangiftebiljet. Uw aangifte moet dan uiterlijk 1 september 2009 zijn ingediend. U ontvangt dan heffingrente vanaf 1 juli 2008 tot de datum van dagtekening van het aanslagbiljet.

Let op!

Nu het rentetarief is verlaagd naar 3,50% raden wij u aan na te gaan of het rentetarief bij een (spaar)bank niet hoger is dan de heffingsrente bij de Belastingdienst. Is deze rente hoger, dan is het veelal niet aan te raden uitstel aan te vragen voor het indienen van uw aangiftebiljet. Heeft u al wel uitstel aangevraagd dan kunt u alsnog uw aangifte voor 1 april 2009 indienen.