De heffings- en invorderingsrente zijn verhoogd van 4,75% naar 5,10% voor het derde kwartaal van 2008. Het kan voor u aantrekkelijk zijn om te gaan ‘sparen’ bij de Belastingdienst!

Verhoging rente
Per 1 juli 2008 bedragen de heffings- en invorderingsrente 5,1%. Als achteraf blijkt dat u in een jaar te veel of te weinig belasting op aangifte heeft betaald, wordt door de Belastingdienst heffingsrente vergoed respectievelijk in rekening gebracht. De heffingsrente wordt tegelijkertijd met de (navorderings)aanslag bekendgemaakt. U kunt zowel tegen de ontvangen als te betalen heffingsrente in bezwaar en beroep gaan. In gevallen waarin het aan de Belastingdienst zelf te wijten is dat het rentenadeel is ontstaan, wordt er geen heffingsrente berekend. Invorderingsrente is rente die de Belastingdienst in rekening brengt als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt of als de betaling en/of premieschuld in termijnen wordt afbetaald. Tegen opgelegde invorderingsrente kunt u ook in bezwaar gaan. U moet dit bezwaarschrift indienen binnen 10 weken na dagtekening van de beslissing waarbij de invorderingsrente in rekening is gebracht.

Let op!
Aangezien de heffingsrente bij de fiscus hoger is dan de spaarrente bij reguliere banken kan het aantrekkelijk zijn om uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te ontvangen, in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggaaf. Voorwaarde is uiteraard wel dat u het geld kunt missen! Bovendien hoeft u de vorderingen op de Belastingdienst niet aan te geven in Box III. U betaalt dus geen inkomstenbelasting over de rente die u van de Belastingdienst ontvangt.