De staatssecretaris heeft geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer over het ‘behoorlijk vaag’ zijn van de algemene modelovereenkomsten. Hij vindt ‘vaag’ niet het juiste woord. De algemene modelovereenkomsten bevatten volgens de staatssecretaris de noodzakelijke bepalingen om tot een oordeel over de afwezigheid van een dienstbetrekking te komen terwijl ze toch bruikbaar zijn in verschillende sectoren en situaties.

Algemene versus specifieke overeenkomst

De algemene overeenkomsten geven de opdrachtgever en opdrachtnemer de mogelijkheid om hun arbeidsrelatie binnen de grenzen van de wet zelf vorm te geven. Indien deze algemene overeenkomsten voor de opdrachtgever en opdrachtnemer onvoldoende houvast geven, kunnen zij ook kiezen voor een meer specifieke modelovereenkomst, aldus de staatssecretaris.

Tip!
Twijfelt u of de feitelijke arbeidsrelatie overeenstemt met de bepalingen uit een algemene modelovereenkomst, dan heeft u ook de mogelijkheid om uw eigen overeenkomst ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen.