Als u een sterk wisselend inkomen heeft, kan het voor u gunstig zijn om de middelingregeling toe te passen. Deze regeling kan voor een starter op de arbeidsmarkt een forse belastingbesparing opleveren.

Wisselend inkomen
Als starter groeit uw inkomen in de eerste jaren vaak aanzienlijk. In het jaar van afstuderen is het inkomen laag. Dit zal in de volgende jaren met een fulltime baan een stuk hoger liggen. Door middel van de middelingregeling is het voor belastingbetalers mogelijk hun belastbaar inkomen over drie jaar te spreiden. Uiteraard kunt u ook van de regeling profiteren als uw inkomen om een andere reden sterk wisselde, bijvoorbeeld omdat u freelance heeft gewerkt.

Middelingregeling
Via de middelingregeling is het mogelijk uw inkomen uit box 1 te middelen over de afgelopen drie jaar. Zo kan een hoog belastingtarief worden vermeden in jaren dat er veel wordt verdiend. U kunt alleen middelen over een periode van drie aangesloten kalenderjaren. U komt alleen voor teruggaaf in aanmerking als het verschil tussen de door u verschuldigde belasting en de door u berekende belasting groter is dan € 545.

Verzoek
Voldoet u aan de voorwaarden, dan moet u een verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst. Bij dit verzoek moet u een berekening van de middeling meesturen. U kunt het verzoek tot drie jaar na de definitieve aanslag over het laatste jaar van de periode waarover u wilt middelen indienen.

Tip
U kunt gebruik maken van de middelingregeling als uw inkomen over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren sterk wisselde. Vooral voor starters kan dit een aanzienlijke belastingbesparing opleveren vanwege de plotselinge groei van het inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst.