Stoppen met roken valt niet mee, maar is wel een issue sinds invoering van het recht op een rookvrije werkplek in dit jaar. De staatssecretaris van Financiën onderkent dit probleem blijkbaar ook en heeft onlangs een besluit gepulbiceerd dat werknemer en werkgever kan helpen. Op grond van dit besluit kan een cursus stoppen met roken belastingvrij worden vergoed of verstrekt door de werkgever. Voorwaarde is dat de cursus feitelijk deel uitmaakt van een arboplan. Maatregelen die een werkgever neemt om handhaving van een rookverbod op de werkplek te vergemakkelijken kunnen naar het oordeel van de staatssecretaris gezien worden in het kader van de vereiste zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden. Voor werkgevers die soortgelijke maatregelen hebben getroffen zonder dat deze feitelijk deel uitmaken van een arboplan wordt goedgekeurd dat het opnemen in een arboplan van deze maatregelen terugwerkende kracht krijgt tot 1 januari 2004 indien dit gebeurt voor 1 januari 2005.