Met ingang van 1 juli 2012 hanteert de overheid strengere CO2-grenzen voor de (zeer) zuinige auto met een bijtelling van 14% en 20%.

Leasemaatschappijen merken sinds de bekendmaking van deze maatregel een verhoogde vraag naar auto’s in deze bijtellingcategorieën. Veel mensen die ook privé rijden met hun auto van de zaak, dus bijtelling betalen, vinden het kennelijk verstandig om voor deze datum nog te profiteren van de gunstige CO2-normen. Is dat wijsheid?

Nieuwe CO2-grenzen

Per 1 juli valt een dieselauto met een maximale CO2-uitstoot van 91 gr/km (gram per kilometer) in de bijtellingcategorie van 14%. Dat is nu nog 95 gr/km. Voor benzineauto’s wordt dat maximum per deze datum op 102 gr/km gesteld tegenover nu 110 gr/km.

De maximumuitstoot voor de bijtelling van 20% is als volgt: per 1 juli 114 gr/km voor dieselauto’s (nu: 116) en 132 gr/km voor benzineauto’s (nu: 140).

Let op!
Vanaf 2013 worden de uitstootnormen elk jaar aangepast en nog strenger!

Wie het kenteken van een zuinige auto van de zaak vóór 1 juli 2012 op naam stelt, behoudt de lage bijtelling zolang de berijder of eigenaar niet wijzigt. Ook als occasion blijft een dergelijke auto echter interessant omdat de nieuwe eigenaar of gebruiker nog tot 1 juli 2017 de lage bijtelling mag rekenen.

Maar waarom nu die haast? Een auto, ook al is die voor uw onderneming, is geen impulsaankoop. Bovendien wijzen leasemaatschappijen bij aanschaf van een nieuwe auto terecht op het feit dat er meer factoren spelen dan alleen de kosten van de bijtelling. Denk aan de aanschafprijs en het leasetarief. Neem dus de tijd voor een weloverwogen keuze!

Tip
Autoproducenten introduceren dit jaar met grote waarschijnlijkheid nieuwe modellen die voldoen aan de nog strengere uitstootnormen. Ook als u na 1 juli een auto van de zaak aanschaft of least blijft een eenmaal vastgesteld bijtellingspercentage in ieder geval 60 maanden gelden.