De nieuwe studiefinancieringsregels zijn per september 2015 ingegaan. Het komt erop neer dat studenten die recht hebben op deze financiering voortaan geen studiekosten meer kunnen aftrekken. 2015 is echter een overgangsjaar.

De kosten voor het studiejaar 2014/2015 kunnen, voor zover deze in 2015 betaald zijn, nog worden afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om college- en ander lesgeld, eventuele examengelden, de kosten van verplicht voorgeschreven boeken en studiematerialen en verplicht voorgeschreven zaken als veiligheidsbrillen en handschoenen etcetera. Deze kosten kunnen, voor zover vóór 1 september 2015 betaald, nog worden afgetrokken. De in de maanden januari tot en met augustus ontvangen studiefinanciering, moet hiervan worden afgetrokken evenals een algemeen drempelbedrag van € 250.

Tip:
Alleen degene die de studie volgt of diens partner kunnen studiekosten aftrekken. Studerende kinderen leveren de ouders dus geen aftrekpost op.