De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangekondigd de Successiewet te willen moderniseren. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verlaging van de tarieven van de schenk- en erfbelasting.

Tarieven
De huidige structuur van het successie- en schenkingsrecht is nogal complex. Er bestaan momenteel drie verschillende tariefgroepen en zeven verschillende tariefschijven. De staatssecretaris wil dit terugbrengen tot twee tariefgroepen met ieder twee tarieven. Directe familieleden zoals partners en kinderen komen in tariefgroep 1. Schenkingen en erfenissen tot een bedrag van € 125.000 worden in tariefgroep 1 belast tegen 10%. Het deel van de verkrijging boven € 125.000 zal belast worden tegen een tarief van 20%. Ter vergelijking: het huidige maximumtarief bedraagt voor deze verkrijgers 27%.

In tariefgroep 2 vallen alle andere verkrijgers. Daartoe horen bijvoorbeeld ook kleinkinderen en broers en zussen. Het tarief in groep 2 is 30% voor verkrijgingen tot € 125.000, voor het deel van de verkrijging boven de € 125.000 geldt een tarief van 40%. Dit is een flinke verlaging ten opzichte van de huidige situatie; nu kan het maximale tarief oplopen tot 68%.

Vrijstellingen
In de huidige Successiewet is er sprake van veel zogenoemde voet- en drempelvrijstellingen. Bij een drempelvrijstelling is een schenking of erfenis vrijgesteld van belasting tot een bepaald bedrag. Is de schenking of erfenis hoger dan dat bedrag, dan vervalt de gehele vrijstelling en is de verkrijging volledig belast. Bij een voetvrijstelling wordt echter alleen het gedeelte boven het drempelbedrag belast. De staatssecretaris heeft aangegeven alle drempelvrijstellingen om te willen zetten in voetvrijstellingen.

In het successierecht (erfrecht) wordt het vrijstellingsbedrag voor partners verhoogd tot € 600.000. Voor kinderen gaat deze vrijstelling omhoog naar € 19.000. Voor overige verkrijgers gaat een vrijstellingsbedrag van € 2.000 gelden. Ook de vrijstellingen in het schenkingsrecht worden verhoogd. Schenkingen aan kinderen zijn straks vrijgesteld tot een bedrag van € 5.000 en aan kinderen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar mag eenmalig een schenking van € 24.000 belastingvrij worden gedaan. Voor alle overige verkrijgers zal een schenkingsvrijstelling van € 2.000 gaan gelden.

Let op!
De staatssecretaris van Financiën wil het successie- en schenkingsrecht moderniseren door onder meer de tarieven te vereenvoudigen en te verlagen. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel met de genoemde maatregelen in de eerste helft van 2009 bij de Tweede Kamer ingediend zal worden. De geplande datum van inwerkingtreding van de maatregelen is 1 januari 2010.