Woont of bent u gevestigd in het buitenland en heeft u portfolioaandelen (beleggingsaandelen) in een Nederlandse vennootschap? In dat geval heeft u mogelijk recht op een teruggaaf van ingehouden dividendbelasting op de aan u uitgekeerde portfoliodividenden.

Houdt u, al dan niet bedrijfsmatig, portfolioaandelen in Nederlandse vennootschappen, dan kan het zijn dat u meer belasting betaalt over het ontvangen dividend op deze aandelen dan een met u te vergelijken, maar in Nederland woonachtige of gevestigde aandeelhouder. Deze Nederlandse aandeelhouder kan de ingehouden dividendbelasting namelijk verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, terwijl voor u of uw bedrijf de Nederlandse dividendbelasting veelal een eindheffing vormt.

Wanneer voor u de belastingdruk op de uitgekeerde portfoliodividenden hoger is dan voor de Nederlandse vergelijkbare aandeelhouder, dan kunt u een deel van de Nederlandse dividendbelasting terugvragen. Dat kan echter alleen als uw eigen land hiervoor geen compensatie geeft.

Let op!
Denkt u recht te hebben op een gedeeltelijke teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting, neem dan contact met ons op. Een teruggaafverzoek moet binnen een bepaalde termijn bij de Belastingdienst zijn ingediend. Bovendien moeten daarbij de nodige informatie en gegevens worden verstrekt, zoals over de portfolioaandelen en de te vergelijken binnenlandse belastingdruk op het dividend.