Had u in 2006 gelijktijdig meerdere werkgevers of uitkeringen en waren uw inkomsten hoger dan € 43.848? Dan kan het zijn dat u recht heeft op teruggaaf van teveel betaalde premies werknemersverzekeringen.

Belastingdienst
De Belastingdienst zal vaststellen of u teveel premies heeft betaald. Als dit het geval is, wordt u hier in december 2007 schriftelijk van op de hoogte gesteld. Niet voor alle werknemers kan in december al vastgesteld worden of zij teveel premies betaald hebben. Voor een kleine groep moet eerst nog een extra verwerkingsslag uitgevoerd worden. Deze mensen krijgen voor 1 april 2008 bericht of zij in aanmerking komen voor de teruggaaf.

Let op!
Wanneer u recht heeft op teruggaaf van premies werknemersverzekeringen ontvangt u hiervan in ieder geval vóór 1 april 2008 bericht van de Belastingdienst. De teruggaaf wordt uitbetaald aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Die verrekent het met u dan weer via uw loon of uitkering.