Als ondernemer krijgt u vast wel eens te maken met een factuur die niet meer te innen is. Naast het probleem dat u naar uw omzet kunt fluiten, heeft u de BTW al wel afgedragen! Het is mogelijk om deze terug te vragen bij de Belastingdienst.

Om voor een teruggaaf in aanmerking te komen moet u een afzonderlijk verzoek indienen bij de fiscus. U moet dan wel kunnen aantonen dat de factuur niet is betaald, ook niet betaald zal worden door de debiteur en dat u pogingen heeft ondernomen om de openstaande post daadwerkelijk te innen.

Bewijs
Het is van groot belang dat vaststaat dat de vordering niet betaald zal worden. Dit moet u dus kunnen bewijzen. In het geval van een faillissement kunt u aan de curator vragen om een verklaring waarin staat dat geen uitkering uit het faillissement te verwachten valt. In andere gevallen zal dit vaak lastiger zijn om te bewijzen. Let op: als u het kasstelsel toepast, kunt u uiteraard een dergelijk verzoek niet indienen..U draagt hierbij de omzetbelasting pas af bij ontvangst.

Tip: verzoek tijdig indienen
Het verzoek voor teruggaaf van BTW moet u bij een belastingkantoor in uw regio indienen. Houd hierbij in de gaten dat het verzoek tijdig (dat wil zeggen in het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de debiteur niet zal betalen) wordt ingediend. Bij een te late indiening kan uw verzoek worden afgewezen.