Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, dan is dit jaar bij uitstek een geschikt moment voor een dividenduitkering. Het tarief in box 2 (inkomstenbelasting) is namelijk alleen voor 2014 verlaagd van 25% naar 22%, voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere is wel het normale 25%-tarief van toepassing.

Tariefvoordeel

Een dividenduitkering dit jaar levert u, door de tijdelijke tariefverlaging, een belastingbesparing op van maximaal € 7.500. Heeft u een fiscale partner dan kunt u zelfs tot € 500.000 aan dividend tegen het 22%-tarief uitkeren. In dat geval kan de belastingbesparing oplopen tot maximaal € 15.000.

Let op!
Keer, ongeacht het tariefvoordeel in 2014, niet zomaar dividend uit! Neem hiervoor altijd eerst contact op met uw SRA-adviseur. Er is namelijk een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Uitkeringstoets

Voordat uw bv dividend uitkeert, moet er bijvoorbeeld een uitkeringstoets plaatsvinden. Die toets moet worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Bouwt u in de bv ook een pensioen in eigen beheer op, dan is een extra waarschuwing op zijn plaats. Om te bepalen of er voldoende vermogen in de bv overblijft na de dividenduitkering, moet namelijk gekeken worden naar de commerciële waarde van de pensioenverplichting en niet naar de fiscale waarde zoals deze meestal op de balans staat.