De bouwsector ondervindt nog steeds gevolgen van de kredietcrisis. Minister van Financiën De Jager heeft daarom in het crisispakket een maatregel opgenomen die de bouwsector een impuls moet geven. De koepelorganisatie Bouwend Nederland schat dat bij optimaal gebruik de maatregel de bouwsector € 6 miljard kan opleveren.

Per 1 oktober 2010 wordt het btw-tarief verlaagd van 19% naar 6%, voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar na het tijdstip van eerste gebruikneming. Bij renovatie- en herstelwerkzaamheden kunt u denken aan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is niet van toepassing op uw materialen.

Overige maatregelen woningmarkt
Naast de bovengenoemde maatregel heeft de Minister van Financiën nog meer maatregelen genomen om de woningmarkt te stimuleren. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  • Een tijdelijke verlenging van de doorverkoopregeling in de overdrachtsbelasting met betrekking tot woningen van zes maanden naar twaalf maanden.
  • Een tijdelijke verlenging van de hypotheekrenteaftrek op de leegstaande voormalige eigen woning en de leegstaande toekomstige eigen woning – al of niet in aanbouw – tot 1 januari 2013.
  • Een tijdelijke verlenging van de regeling van herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur tot 1 januari 2013.
  • Een verlenging van de verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie (€ 350.000) tot 1 januari 2012.

Let op!
De btw-verlaging in de bouw is een tijdelijke regeling en loopt af op 1 juli 2011.