Bent u zzp’er? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt op uw pensioengerechtigde leeftijd AOW, voor de aanvulling hierop moet u concrete stappen zetten. Er zijn tal van mogelijkheden.

Start met een inventarisatie van wat u en uw eventuele partner al hebben opgebouwd aan pensioen. Daarnaast moet u bepalen wanneer u wilt stoppen met werken en wat u dan denkt nodig te hebben. Dit is niet eenvoudig, maar het vormt wel de basis voor uw persoonlijke regeling.

Tip:
Start op tijd met uw oudedagsvoorziening. Des te langer u wacht, des te groter de kans dat u onvoldoende tijd heeft om in uw pensioenbehoefte te kunnen voorzien.

Pensioen bij uw oude werkgever

Bent u onlangs gestart en had u hiervoor een baan met een pensioenregeling? Dan kunt u op grond van de Pensioenwet en de Wet op de Loonbelasting onder voorwaarden nog tot tien jaar deelnemen aan uw oude werknemerspensioenregeling, afhankelijk van de mogelijkheden bij die specifieke pensioenregeling. Of het verstandig is gezien de hoogte van de premie maar ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen, is een andere vraag. Wel is het vaak makkelijk om het op die manier te regelen.

Verplicht pensioen?

Sommige beroepsgroepen hebben een verplichte pensioenregeling. Denk aan schilders maar ook medische en paramedische beroepsuitoefenaars zoals artsen, dierenartsen, fysiotherapeuten en apothekers hebben een dergelijke regeling. Valt u in die categorie, dan is het belangrijk om te bepalen of het pensioen dat wordt opgebouwd afdoende is.

Fiscale oudedagsreserve

U kunt gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve, de FOR. In 2016 mag u 9,8 % van de winst reserveren met een maximum van € 8.774. Het voordeel is dat u het geld gewoon kunt gebruiken om te ondernemen. Feitelijk  is de oudedagsreserve een deel van de winst waarover nog geen belasting is betaald. Te zijner tijd, uiterlijk bij het staken van uw onderneming of bij het bereiken van de AOW-leeftijd, moet over de oudedagsreserve fiscaal worden afgerekend. Formeel bouwt u dus een belastingschuld op. Staatssecretaris Wiebes is wellicht van plan de FOR af te schaffen. Deze beslissing zou wel eens gepaard kunnen gaan met een fiscaal voordeel. Als beginnend zzp’er kan de FOR op dit moment dus een goede keus zijn.

Fiscale spaarmogelijkheden

Vervolgens zijn er twee fiscale spaarmogelijkheden: de verzekerde lijfrente of de bancaire lijfrente. Beide zijn lijfrentes en moeten buiten uw onderneming worden opgebouwd. Dit kapitaal is daarmee niet meer beschikbaar voor uw onderneming. De aftrek is vergelijkbaar met een normale pensioenopbouw en als je niet de volledige lijfrentemogelijkheden hebt benut in het verleden, mag er over zeven jaar worden ingehaald.

Een startende zzp’er zou daarom in beginsel kunnen volstaan met een goede overlijdensverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering zou ook als lijfrente kunnen worden afgesloten, de premie is dan fiscaal aftrekbaar. Na een aantal jaren kan hij alsnog met terugwerkende kracht lijfrentepremies betalen als oudedagsvoorziening. De jaarlijkse aftrek is 13,8 % van de winst van zo’n € 90.000. De inleg kan dus oplopen tot ruim € 12.000 per jaar.

Het speciale zzp-pensioen

Het in de media veelbesproken zzp-pensioen is in feite gewoon een bancaire lijfrente. Het grote voordeel is dat u het kapitaal bij arbeidsongeschiktheid mag gebruiken voor direct inkomen. Het nadeel is uiteraard dat het bedrag dat u opneemt van uw oudedagsvoorziening af gaat.

Zelf sparen of hypotheek aflossen

Een andere optie is gewoon sparen of beleggen in box 3. Het geld blijft dan altijd voor u beschikbaar, ook voor andere zaken. U kunt uiteraard ook uw eventuele hypotheek aflossen. Zeker gezien de lage rente op spaargeld, is dit een interessante optie. Minder hypotheekrente betekent minder behoefte aan inkomen later en een verlaging van uw huidige woonlasten. U kunt uiteraard pas bij het kapitaal als u het huis verkoopt of als er mogelijkheden zijn om de overwaarde op te nemen.

Verkoop bedrijf en stakingslijfrente

Uw bedrijf kan ook uw spaarpot zijn. Verkoopt u uw bedrijf en maakt u een flinke winst, dan kan dat wellicht toereikend zijn. Dit is natuurlijk een onzekere factor, u kunt immers niet in de toekomst kijken. Doet u het goed als ondernemer en brengt u uw IB-onderneming in een bv in, dan krijgt u een stakingslijfrentefaciliteit. Een deel van de stakingswinst mag u onbelast omzetten in een lijfrente. Dit deel loopt op van € 112.000 voor een 50-minner, € 224.000 voor een 50-plusser en maar liefst € 449.000 vanaf 60 jaar.