Inkomstenbelastingschulden zijn normaal gesproken niet aftrekbaar van uw ‘box 3’-inkomen. Er is echter één uitzondering: Wanneer u uw belastingschuld niet meer vóór 31 december kon betalen, omdat een (nadere) voorlopige aanslag nog niet is opgelegd en u daar wel tijdig om heeft verzocht.

Verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag
De belangrijkste voorwaarde is dat u een verzoek doet voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag en wel vóór 1 oktober van het kalenderjaar. Een spontane betaling van de inkomstenbelastingschuld levert geen extra aftrek op, omdat er nog geen sprake is van een formele belastingschuld.

Aanslag niet of te laat opgelegd
Waneer de inspecteur de (nadere) voorlopige aanslag niet voor 31 december oplegt, waardoor u uw inkomstenbelasting niet meer voor die datum kunt betalen, dan mag u deze belastingschuld op 31 december als betaald beschouwen en daarom aftrekken van uw ‘box 3’-inkomen.

Tip
Indien u vermoedt dat u een inkomstenbelasting moet (bij)betalen is het van belang vóór 1 oktober een verzoek tot het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag in te dienen bij de Belastingdienst.