Per 1 januari 2009 is de onbelaste vergoeding van ziektekosten aan een werknemer verleden tijd. Wanneer u als werkgever echter in 2008 toezeggingen hebt gedaan aan uw werknemer voor in 2008 gemaakte kosten, zijn deze vergoedingen nog even onbelast.

Onbelaste vergoedingen
Een werkgever kon tot en met 2008 voor de loonbelasting onbelast vergoedingen verstrekken voor kosten met betrekking tot ziekte, invaliditeit en bevalling die op de werknemer drukken. Deze regeling was gekoppeld aan de buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting. Wie een onbelaste vergoeding kreeg van zijn werkgever, kon geen gebruik meer maken van de buitengewone uitgavenregeling, omdat de kosten dan niet meer op de werknemer drukten.

Regeling vervallen
Met ingang van 1 januari 2009 zijn de buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting en de mogelijkheid tot onbelaste vergoeding van ziektekosten door de werkgever komen te vervallen. Dit betekent dat de werkgever de vergoedingen en verstrekkingen vanaf 2009 voor de loonheffingen moet belasten.

Goedkeuring staatssecretaris
Het kan echter voorkomen dat een werknemer in 2008 kosten heeft gemaakt in verband met ziekte, invaliditeit of bevalling, waarvoor de werkgever een vergoeding heeft toegezegd die pas in 2009 wordt uitgekeerd. In deze situatie zou de uitkering niet onbelast kunnen plaatsvinden, maar mag met de kosten ook geen rekening worden gehouden bij de aangifte IB over 2008, omdat de vergoeding in dat jaar al was toegezegd. Staatssecretaris De Jager vindt dit onwenselijk. In een onlangs uitgegeven besluit wordt daarom een goedkeuring gegeven voor deze situatie. U kunt als werkgever nog tot en met 31 maart 2009 een onbelaste kostenvergoeding verstrekken aan uw werknemers voor bijzondere ziektekosten, mits deze kosten zijn gemaakt in 2008 en de vergoeding in 2008 is toegezegd.

Let op!

Vanaf 1 januari 2009 kunt u als werkgever geen belastingvrije vergoedingen voor bijzondere ziektekosten meer verstrekken. Indien u echter in 2008 toezeggingen heeft gedaan met betrekking tot bijzondere ziektekosten die zijn gemaakt in 2008, dan zijn de vergoedingen wél onbelast tot en met 31 maart 2009.