De Tweede Kamer is op dinsdag 12 april 2016 akkoord gegaan met de plannen van het kabinet op het gebied van de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Als ook de Eerste Kamer binnenkort instemt verandert er het nodige in de BPM, de MRB en voor de bijtelling van de auto van de zaak.

De Tweede Kamer heeft nog wel wat wijzigingen aangebracht. Hoe het autobeleid eruit gaat zien voor de periode 2017-2020 – onder voorbehoud dat de Eerste Kamer hiermee instemt – hebben we daarom nog even kort voor u op een rij gezet:

Bijtelling

Het algemene bijtellingspercentage gaat omlaag van 25 naar 22% voor nieuwe auto’s vanaf 2017, het percentage voor zéér zuinige auto’s gaat omhoog en het verschil tussen een zuinige en een reguliere auto wordt opgeheven. In een schema ziet dit er als volgt uit:

Nieuwe auto 2016 2017 2018 2019/2020
 Nulemissie

 4% 4% 4% 4%
 Zéér zuinig (1-50 gr/km) 15% 22% 22% 22%
 Zuinig (51-106 gr/km) 21% 22% 22% 22%
 Overig (> 106 gr/km)

 25% 22% 22% 22%

Vanaf 2019 is voor een nieuwe vol elektrische auto (nulemissie) het bijtellingspercentage van 4% begrensd tot een catalogusprijs van € 50.000. Op het deel boven de € 50.000 is het algemene bijtellingspercentage van 22% van toepassing. Deze begrenzing is er niet voor de elektrische auto op waterstof. Deze auto’s hebben een bijtellingspercentage van 4% over de gehele cataloguswaarde.

60-maandentermijn

Het overgangsrecht wordt beperkt tot maximaal één termijn van 60 maanden. Dat wil zeggen dat een zakelijke auto een lager bijtellingspercentage behoudt voor een periode van 60 maanden. Daarna wordt per jaar gekeken welk bijtellingspercentage dan bij de CO2-uitstoot van de auto past. Er is nog een uitzondering voor auto’s van vóór 1 juli 2012 waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 14 of 20%. Deze auto’s behouden deze percentages tot 1 januari 2019. Daarna geldt de jaarlijkse regel.

Afbouw BPM

De tarieven in de aanschafbelasting BPM voor reguliere auto’s dalen geleidelijk tot en met 2020 met in totaal 14,7%. Voor plug-in hybride auto’s stijgen juist de tarieven. De vaste voet in de BPM wordt in één keer verhoogd van € 175 naar € 350.

Aanpassingen MRB

De tarieven in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenauto’s en bestelauto’s voor particulieren gaan in 2017 met gemiddeld 2% omlaag. Voor plug-in hybride auto’s (CO2-uitstoot van 1-50 gr/km), bedraagt de MRB (net als nu) voor de jaren 2017 tot en met 2020 de helft van het reguliere tarief. Nulemissieauto’s blijven tot en met 2020 volledig vrijgesteld van MRB.