Hebt u vergevorderde plannen voor een innovatieproject? Maar hangt met dat project een dusdanig risico samen, dat u overweegt om ervan af te zien? Het uitdagerskrediet kan juist het steuntje in de rug zijn dat u nodig hebt.

Het Ministerie van Economische Zaken wil MKB-bedrijven die vergevorderde plannen hebben voor een innovatieproject ondersteunen met een Uitdagerskrediet. Het gaat hierbij om MKB-ondernemers die met een onderscheidend product, dienst of technisch proces willen inspelen op een concrete marktbehoefte. Als het perspectief goed is en het bedrijf zich kan onderscheiden van de concurrentie, dan is het zeer wel mogelijk dat de ontwikkeling gepaard gaat met een snelle groei van de onderneming.

Krediet voor eenderde kosten
Het financiële risico dat aan het project gebonden is, kan de draagkracht van uw onderneming te boven gaan. Vaak kan of wil een bank of financiële instelling voor een dergelijk risico niet garant staan, omdat zij niet verwachten dat het concept daadwerkelijk een succes wordt. Bedrijven die het uitdagende project toch aan willen gaan, kunnen voor een derde van de kosten (lees: investering) een krediet aanvragen.

Krediet tenminste € 100.000
Het project moet minimaal € 300.000 aan kosten met zich meebrengen. Het kleinst mogelijke krediet bedraagt dus € 100.000. Een ondernemer kan maximaal aanspraak maken op een bijdrage van € 1.000.000. Naast een minimumomvang van het project geldt als aanvullende voorwaarde, dat het project de potentie heeft om te leiden tot een groei van de onderneming met 20% tot 50%. Deze groei kan gemeten worden in omzet of aan het aantal medewerkers. De financiering moet in een periode van 6 jaar worden afgelost, volgens een van tevoren vastgesteld schema.

Tip
Krijgt u de financiering van een innovatief project niet rond bij uw bankier? Doe de ‘Quick scan’ via www.senternovem.nl/uitdagerskrediet en laat nagaan of uw kostbare project met hulp van de overheid wel van de grond kan komen.