Op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de ministerraad ingestemd met het treffen van wet- en regelgeving om het privégebruik van een auto van de zaak op een andere wijze in de btw-heffing te betrekken.

Door uitspraak Rechtbank geen btw-heffing privégebruik auto.

Op 1 juni 2011 heeft de Rechtbank in Haarlem geoordeeld dat de huidige regeling voor de btw-heffing over het privégebruik auto van de zaak in strijd is met Europese regelgeving. Met deze uitspraak in de hand zou u geen btw hoeven af te dragen over het privégebruik van de auto van de zaak. Misschien overigens dat deze uitspraak in hoger beroep wordt vernietigd. De staatsecretaris wil echter geen risico lopen en past de wet aan. Per 1 juli 2011 wordt er een stokje voor gestoken omdat deze mogelijkheid veel geld kan kosten.

Wat wordt er gewijzigd?

De staatsecretaris gaat de wet op de omzetbelasting per 1 juli 2011 zodanig aanpassen dat btw-heffing op privégebruik auto gewoon belast blijft, maar dan op een andere wijze. Hij gaat dit realiseren door middel van de volgende wijzigingen:

  • In de nieuwe wet is er geen onderscheid meer tussen het privégebruik van een auto van de zaak door uzelf en door uw werknemer(s).
  • Voor u beiden zal het privégebruik van de auto van de zaak – als deze kosteloos ter beschikking wordt gesteld – als fictieve dienst worden belast naar het werkelijke privégebruik van de auto.
  • Woon-werkverkeer moet u aanmerken als privégebruik.

De Staatssecretaris komt u tegemoet.

Aangezien het privégebruik van de auto van de zaak voortaan belast wordt naar het werkelijke privégebruik betekent dit dus dat er geen koppeling meer is met de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting. Dit brengt weer administratieve lasten en uitvoeringskosten voor u met zich mee. Hierin komt de staatsecretaris u tegemoet door goed te keuren dat u een forfaitair percentage van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van de auto als btw-correctie in aanmerking mag nemen. De staatssecretaris zal nog vóór 1 juli 2011 bepalen wat dit forfaitaire percentage is. Dit percentage zal in ieder geval overeenkomen met de verschuldigde btw op het gemiddelde werkelijke privégebruik.

Let op!
Later dit jaar zal het wetsvoorstel met de wijziging worden ingediend. De wijziging treedt dan in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011.