Als ondernemer moet u een schatting doen van uw inkomsten over 2009. U kunt dit digitaal of schriftelijk doen.

Schatting
Heeft u als ondernemer nog geen wijziging aangevraagd van uw voorlopige aanslag IB of VPB 2009, dan bent u verplicht een schatting te doen. Ook als de aanslag naar uw mening juist is, dient u toch elektronisch of schriftelijk een schatting IB 2009 of VPB 2009 in te dienen. Heeft u al eerder een wijziging van de voorlopige aanslag 2009 aangevraagd, dan hoeft u geen schatting meer te doen. U heeft hiermee aan uw schattingsverplichting voldaan.

Elektronisch of schriftelijk
U kunt de schatting elektronisch doen met het programma voorlopige aanslag 2009 of met commerciële aangiftesoftware (BAPI). De termijn voor het indienen van de elektronische schattingen IB 2009 en VPB 2009 is verlengd tot 1 september 2009. De Belastingdienst heeft aangegeven dat ook uitstel wordt verleend voor het elektronisch indienen van de schattingsopgaven IB 2008.

Let op!
De verruiming van de termijn naar 1 september 2009 geldt niet voor schriftelijk ingediende schattingen. Deze moeten vóór 1 augustus 2009 worden ingestuurd.