Bij het vaststellen van het recht op kinderopvangtoeslag wordt op dit moment niet gekeken naar het aantal uren dat u en eventueel uw partner werken, maar naar het inkomen. Het kabinet gaat dat per 1 januari 2012 veranderen.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de minste uren heeft gewerkt. U heeft dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunt u 70% van de uren declareren.

Urencriterium voor kinderopvangtoeslag

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hoe dient u uw uren als zelfstandige bij te houden? Volgens het kabinet kunt u de gewerkte uren op een vergelijkbare wijze aannemelijk kunnen maken als nu al gebeurt bij de zelfstandigenaftrek. Het kabinet geeft aan dat zelfstandigen die in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek reeds gewend zijn om de gewerkte uren bij te houden in verband met het urencriterium. De koppeling tussen de uren en de kinderopvangtoeslag geldt overigens op jaarbasis en controle zal achteraf plaatsvinden.

U wordt in 2012 verder geïnformeerd

Zo zult u in januari per brief nog eens geïnformeerd worden over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan het aannemelijk maken van de gewerkte uren. Ook zal op de website van de Belastingdienst/Toeslagen een lijst met mogelijke bewijsmiddelen voor de uren komen. Deze lijst laat zien welke bewijsmiddelen zullen worden geaccepteerd, maar sluit niet uit dat ook andere bewijsmiddelen mogelijk zijn. Verder komt er een aangepaste instructie voor de medewerkers van de Belastingtelefoon over de koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren voor zelfstandigen.

Let op!
Indien u uw werkzaamheden als zelfstandige beëindigt, blijft u nog drie maanden recht houden op kinderopvangtoeslag.