De Hoge Raad heeft in een uitspraak duidelijk aangegeven welke uren meetellen voor het urencriterium. Deze uren zijn van belang voor het verkrijgen van de ondernemersaftrek. In tegenstelling tot een eerdere uitspraak blijkt dat u gewoon zelf geheel kunt bepalen welke uren in het belang van uw onderneming zijn geweest. Positief nieuws dus, in uw voordeel!

Het urencriterium is een belangrijk begrip voor de fiscale ondernemer. Indien u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt en het drijven van deze onderneming uw belangrijkste activiteit is, hebt u recht op de ondernemersaftrek. Deze faciliteiten zijn de oudedagsreserve, de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de per 1 januari geïntroduceerde MKB-winstvrijstelling.

Nuttige uren bepaalt u zelf
De tijd die meetelt voor het urencriterium is volgens de Hoge Raad de tijd die het drijven van een onderneming in beslag neemt. Hiervan is sprake indien u als ondernemer tijd besteedt aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van uw bedrijf. De Hoge Raad neemt nu het standpunt in dat u zelf mag bepalen welke werkzaamheden nut hebben voor uw onderneming. Voorheen had de inspecteur vaak de neiging achteraf te bepalen dat gemaakt uren onvoldoende nuttig waren geweest, waardoor deze uren niet meetelden. Een ingeschakelde lagere rechter was het in eerdere instantie met de inspecteur eens.

Tip
Het is niet aan de inspecteur om te bepalen welke uren tellen voor het urencriterium. Het is voldoende dat de uren zijn gemaakt met het oog op de zakelijke belangen van uw onderneming. En dat bepaalt u nog altijd zelf!