De Tweede Kamer heeft op 17 november 2011 een motie van Kamerlid Braakhuis van GroenLinks om het urencriterium te schrappen aangenomen.

Voldoet u aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek?

Het urencriterium houdt in dat wanneer u gedurende een kalenderjaar minimaal 1225 uren besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming, u in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek.

Afschaffen urencriterium

Kamerlid Braakhuis stelt voor om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek af te schaffen en deze te vervangen door een omzetcriterium met een glijdende schaal of een winstcriterium. Hoe ziet het omzetcriterium eruit?

Als u als ondernemer € 10.000 of meer omzet heeft behaald, heeft u recht op 100% zelfstandigenaftrek. Is uw omzet € 5000, dan heeft u recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Let op!

De voorgestelde wijziging voor de zelfstandigenaftrek zal begin 2012 nader bekeken worden. Het is nog niet duidelijk wanneer deze dan in werking treedt. Blijf dus voorlopig uw uren bijhouden voor de zelfstandigenaftrek!