Wanneer u zelf de kosten draagt voor het volgen van een opleiding of studie, kunt u deze kosten in uw aangifte 2007 opvoeren als persoonsgebonden aftrekpost.

Voorwaarden
Om scholingsuitgaven in aftrek te brengen, moet u aan een aantal (cumulatieve) voorwaarden voldoen. Zo moeten de kosten door u zijn gemaakt met het oog op het verwerven van box 1-inkomen. Het doel van de opleiding of studie moet zijn: het verbeteren van uw financieel- economische positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van uw inkomen uit tegenwoordige arbeid. Het mag dus niet gaan om een studie die als hobby of uit persoonlijke interesse wordt gevolgd. Verder moeten de kosten op u drukken en bijvoorbeeld niet vergoed worden door uw werkgever. Tot slot moet u aannemelijk maken dat de kosten in direct verband staan met de gevolgde opleiding of studie. Het slechts aanschaffen van literatuur betekent dus nog niet dat er een opleiding of studie wordt of zal worden gevolgd.

Drempel en beperkingen
De drempel die ongeacht de hoogte van uw inkomen geldt voor het in aftrek brengen van studiekosten bedraagt € 500. In bepaalde omstandigheden geldt een maximaal aftrekbedrag van € 15.000. Verder geldt er een aantal beperkingen. Zo zijn de uitgaven die verband houden met levensonderhoud, werk- of studeerruimten en reizen en verblijven uitgesloten van de aftrek.

Aftrekbare kosten
Kosten die in aftrek kunnen worden gebracht zijn onder andere:
• Collegegelden, lesgelden en cursusgelden.
• Tentamen-, examen- en inschrijfgelden.
• Vakliteratuur zoals studieboeken en tijdschriften.
• Schrijfgerei, papier en dictaten.
• Promotiekosten.
• Kosten voor deelname aan congressen.
• Buitenlandse talencursussen.
• Computers en computercursussen.
Voor de aftrek moeten de kosten wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Let op!
Wanneer scholingsuitgaven zijn gedaan door uw partner en u een hoger jaarinkomen heeft, is het aan te raden de scholingsuitgaven op uw belastbare inkomen in aftrek te brengen. De scholingsuitgaven behoren namelijk tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. U hebt in uw aangifte 2007 de keuze om deze bestanddelen onderling toe te rekenen U krijgt dus de mogelijkheid om de voordeligste weg te kiezen.