De Belastingdienst besteedt bij de ‘aangifte inkomstenbelasting 2007’ extra aandacht aan uw vermogen in box 3. Hieronder vallen onder andere bank- en spaartegoeden, tweede woningen in binnen- en buitenland en kapitaalverzekeringen die niet zijn gekoppeld aan de eigen woning. Houd bij uw aangifte 2007 rekening met de volgende vrijstellingen.

Heffingvrij vermogen
Het heffingvrije vermogen voor het jaar 2007 bedraagt € 20.014. U kunt het heffingvrije vermogen overdragen aan uw partner. Dit speelt bijvoorbeeld als u beschikt over negatief vermogen of vermogen dat lager is dan het heffingvrije vermogen. U kunt uw partner het heffingvrij vermogen toeschuiven zodat een heffingvrij vermogen van € 40.028 bij uw partner ontstaat. U kunt overigens alleen het gehele bedrag aan uw partner toedelen. U moet hier gezamenlijk om verzoeken. Het gezamenlijk verzoek doet u door uw fiscale partner zijn handtekening te laten zetten op het voorblad van uw aangifte.

Minderjarige kinderen
Wanneer u minderjarige kinderen heeft die onder uw ouderlijke gezag staan, heeft u per kind een extra vrijstelling van € 2.674. Deze vrijstelling kan maar bij één van de ouders worden geëffectueerd en wordt automatisch aan de oudste partner toegerekend. Wanneer u dit wilt veranderen, moeten de partners gezamenlijk een verzoek indienen. Dit gezamenlijk verzoek doet u door uw fiscale partner zijn handtekening te laten zetten op het voorblad van uw aangifte.

Ouderentoeslag
Wanneer u aan het eind van het jaar 2007 de leeftijd van 65 heeft bereikt, heeft u onder voorwaarden recht op ouderentoeslag. De ouderentoeslag verhoogt uw heffingvrij vermogen. De hoogte van de ouderentoeslag is afhankelijk van uw box 1-inkomen. De ouderentoeslag kunt u onder voorwaarden overdragen aan uw partner. U en uw fiscale partner moeten hiervoor een verzoek doen in uw ‘aangifte inkomstenbelasting 2007’.

Overige vrijstellingen
Hiernaast bestaan er vrijstellingen voor culturele, sociaal-ethische en groene beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Wanneer u deelneemt aan de spaarloonregeling is het (geblokkeerde) saldo dat u heeft opgebouwd vrijgesteld tot een bedrag van € 17.025.

Let op!
Heeft u een verzoek gedaan tot het overdragen van het heffingvrije vermogen, de extra vrijstelling van uw minderjarige kinderen of de ouderentoeslag naar uw fiscale partner, houd er dan rekening mee dat u na indiening van de aangifte niet op dit verzoek kunt terugkomen, dus ook niet als de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat.