Wie zich in 2016 voor het eerst bij een financiële instelling heeft gemeld, heeft het al gemerkt. De instelling vraagt naar uw fiscale woon- of vestigingsland. Dit moet de financiële instelling op grond van nieuwe internationale regels ter voorkoming van zwartsparen en belastingontduiking. Maar wat is uw fiscale woon- of vestigingsland en misschien nog wel belangrijker, wat doet de instelling met uw gegevens?

Common Reporting Standard

In de Common Reporting Standard (CRS) hebben ruim 95 landen afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties die in het ene land klant zijn bij een financiële instelling, maar belastingplichtig zijn in het andere land. Om die reden moet de financiële instelling vanaf 1 januari 2016 vaststellen wat het fiscale woon- of vestigingsland van haar klanten is.

Voor nieuwe klanten gebeurt dat door het laten invullen van het formulier ‘Bepalen fiscaal inwonerschap’ door personen en het formulier ‘Bepalen belastingstatus’ door organisaties. Voor bestaande klanten moeten de instellingen zich zoveel mogelijk baseren op informatie die zij al hebben. Als deze informatie onvoldoende is, kan u gevraagd worden ook het formulier in te vullen.

Fiscaal woon- of vestigingsland

Niet voor elk land gelden dezelfde regels om vast te stellen wat het woon- of vestigingsland is. Voor Nederland wordt het woon- of vestigingsland met name vastgesteld aan de hand van de combinatie van feiten en omstandigheden, zoals waar uw werkt, waar uw gezin woont, waar u verzekerd bent etcetera. Bij organisaties is onder meer van belang waar de belangrijkste beslissingen genomen worden, waar de administratie wordt gevoerd, waar de directieleden werken en vergaderen etcetera. Twijfelt u over uw woon- of vestigingsland neem dan contact op uw met één van onze adviseurs.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De financiële instelling geeft jaarlijks uw persoonlijke (NAW, BSN etcetera) en financiële gegevens (saldi, waardes etcetera) door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze gegevens weer door aan uw woon- of vestigingsland. Andersom werkt het ook zo: de Belastingdienst krijgt gegevens uit andere landen over personen en organisaties die in Nederland wonen of gevestigd zijn.