Niet alleen het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omhoog per 1 januari 2016, maar ook het percentage van de ‘lage’ inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting is volgend jaar dan ook meer kwijt aan de Zvw.

Als dga bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Voor u geldt in 2016 een lage bijdrage van 5,50% (2015: 4,85%) over een maximumbijdrageloon van € 52.763 (2015: € 51.976). Deze bijdrage geldt ook voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan niet meer bedragen dan € 2.901.

Let op!
Werkgevers betalen in 2016 voor hun werknemers de hoge inkomensafhankelijke bijdrage Zvw – de zogenoemde werkgeversheffing Zvw –  van 6,75% (2015: 6,95%) over een maximumbijdrageloon van € 52.763 (dit was € 51.976 in 2015).