Naar aanleiding van de economische crisis heeft de Minister van Financiën een toezegging gedaan over de toepassing van het urencriterium. Hierbij geeft hij aan dat de Belastingdienst soepeler om zal gaan bij de beoordeling van het urencriterium.

In deze tijden van economische crisis zijn veel ondernemers geconfronteerd met het teruglopen van het aantal opdrachten en dalende omzetten. Om de crisis het hoofd te bieden besteden ondernemers meer tijd aan bijvoorbeeld acquisities, het verkrijgen van naamsbekendheid, het zelfstandig voeren van de administratie (boekhouding, inclusief belastingaangiften), aanvragen van vergunningen en het creëren van een website. Mocht u zich hebben beziggehouden met de bovenstaande activiteiten dan is het is in de praktijk niet altijd duidelijk hoeveel tijd u aan deze activiteiten heeft besteed.

De Staatsecretaris van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht gegeven om in de gevallen waarin sprake is van twijfel aan de toerekenbaarheid van de uren, enige soepelheid te betrachten. Dit betekent dat de inspecteur bij de beoordeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2009 en 2010 met een mildere blik naar uw urenadministratie zal kijken. Hierdoor is voor u de kans groter dat u toch nog voldoet aan het urencriterium.

Let op!
Bij een eventueel boekenonderzoek door de inspecteur moet u wel kunnen aantonen dat u tijd heeft besteed aan de opgegeven werkzaamheden. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Houd dus een goede urenadministratie bij, bijvoorbeeld in de vorm van een agenda of in een spreadsheet. Een urenregistratie die te algemeen van aard en te globaal van opzet is voldoet niet als bewijsmateriaal!