Iedereen wordt weleens ziek en zo ook uw werknemer. In dat geval heeft hij of zij gewoon recht op loon. Maar wat nu als uw werknemer voor langere tijd ziek is? Ook dan heeft u als werkgever verplichtingen.

Doorbetalen bij ziekte

U moet het loon van uw zieke werknemer maximaal 2 jaar doorbetalen. In het 1e ziektejaar is dit minstens 70% van het laatstverdiende loon en minimaal het minimumloon.

Let op!
Het kan zijn dat u meer loon moet uitbetalen als dit zo is afgesproken in de cao of de arbeidsovereenkomst.

In het 2e ziektejaar betaalt u ook minimaal 70% van het laatstverdiende loon, maar u hoeft dit dan niet meer aan te vullen tot het minimumloon.

Snel weer aan het werk

Sinds 1 januari 2013 moet u zich nog meer inspannen om uw tijdelijk zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Doet u te weinig aan re-integratie dan kan UWV u een straf opleggen. Ook uw werknemer moet zich inspannen en meewerken aan de re-integratie. Zo niet, dan mag u onder voorwaarden loon inhouden of de werknemer zelfs ontslaan. Dit kan echter alleen met instemming van UWV. Meer informatie over re-integratie leest u op de website van UWV.