De Belastingdienst waarschuwt dat er een valse e-mail in omloop is met als onderwerp ‘Betalingsachterstand belastingaangifte 2015’. Heeft u een dergelijke e-mail ontvangen open deze dan niet en verwijder hem meteen. Alhoewel het anders lijkt, komt deze e-mail niet van de Belastingdienst!

In de valse e-mail wordt ook gevraagd om op een link te klikken om de betalingsachterstand te voldoen via iDeal en om bij het betalen een hotmailadres op te geven met daarin een belastingnummer. Verder bevat de valse e-mail dreiementen zoals hoge incassokosten, het blokkeren van de bankrekening en beslaglegging op spullen bij niet tijdige betaling.

In een nieuwsbericht adviseert de Belastingdienst om de valse e-mail met als onderwerp ‘Betalingsachterstand belastingaangifte 2015’ niet te openen, maar direct te verwijderen!

Let op!
In bepaalde gevallen gebruikt de Belastingdienst wel e-mail, maar vraagt daarbij nooit om persoonlijke gegevens. Gebeurt dit toch dan is sprake van phishing, oftewel het door criminelen op internet ‘vissen’ naar persoonlijke gegevens.