De helft van alle zelfstandige ondernemers heeft zich niet verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Voor deze onverzekerde ondernemers bestaat de mogelijkheid om zich de komende drie maanden alsnog te verzekeren.

Sinds 1 augustus 2004 krijgt u als zelfstandige ondernemer geen uitkering meer van overheidswege voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer moet u dus zelf bepalen of u deze inkomensrisico’s wilt afdekken. U kunt dit doen door zelf een verzekering af te sluiten of door geld te reserveren. Als de verzekeraar uw arbeidsongeschiktheidsrisico’s te hoog vindt, zal hij u veelal een verzekering aanbieden met bepaalde uitsluitingen en/of duurdere premie. Echter, in bepaalde gevallen kunt u ook een beroep doen op de alternatieve verzekering, de vangnetregeling.

De vangnetregeling
Deze alternatieve verzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeilijk verzekerbare risico’s. Voor de vangnetregeling kunt u in aanmerking komen als u:
– als startende ondernemer moeilijk verzekerbaar blijkt, vanwege bijvoorbeeld een hoog risico op arbeidsongeschiktheid en u zich binnen drie maanden na de start van het bedrijf meldt voor deze alternatieve verzekering bij een particuliere verzekeraar.
– als zelfstandige na herkeuring weer volledig aan het werk kunt en daarmee uw WAZ-uitkering verliest.
– als gevestigde ondernemer moeilijk verzekerbaar blijkt. De vangnetregeling is voor u als gevestigde ondernemer vanaf 1 november 2008 eenmalig gedurende drie maanden opnieuw opengesteld. Als u binnen de periode van 1 november 2008 tot 1 februari 2009 een offerte heeft gekregen voor een reguliere verzekering waaruit blijkt dat u moeilijk verzekerbaar bent, dan kunt u alsnog een beroep doen bij de betreffende verzekeraar op de vangnetregeling. Voor een startende ondernemer geldt deze termijn van drie maanden niet en is deze regeling ook na 1 februari 2009 te gebruiken.

Let op!
De vangnetregeling geldt in principe voor startende zelfstandigen die na de start van hun onderneming zijn geweigerd voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. De regeling is nu ook tijdelijk opengesteld voor bestaande ondernemers die zich moeilijk kunnen verzekeren.

De vangnetregeling hoeft voor u niet gunstiger uit te pakken. Een reguliere verzekering met uitsluitingen en/of hoge premie kan aantrekkelijker zijn, wanneer de uitkeringsvoorwaarden gunstiger zijn.