In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunt u de VAR-verklaring voor 2009 pas half oktober digitaal aanvragen.

Aanvraag VAR
Wanneer u (vooraf) duidelijkheid wilt over uw fiscale status, kunt u een VAR-verklaring (Verklaring ArbeidsRelatie) aanvragen bij de Belastingdienst. Vanaf half oktober 2008 kunt u deze verklaring digitaal aanvragen. U vindt het aanvraagformulier vanaf die datum op www.belastingdienst.nl. U doet uw aanvraag door het formulier online in te vullen, te ondertekenen met u DigiD en te versturen. De VAR-verklaring is maximaal één kalenderjaar geldig. Deze termijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.

Let op!
U kunt de VAR voor het kalenderjaar 2009 vanaf half oktober 2008 digitaal aanvragen. Het is ook (nog steeds) mogelijk om de VAR-verklaring op papier aan te vragen. In dat geval kunt u nu al het formulier downloaden van de site van de Belastingdienst of bestellen via de belastingtelefoon.