De Belastingdienst onderzoekt of de aanvraag van een VAR (verklaring arbeidsrelatie) voor het kalenderjaar 2009 digitaal kan worden gedaan.

Aanvraag VAR
Wilt u (vooraf) duidelijkheid over de fiscale status van uw inkomsten? Vraag dan een VAR-verklaring aan bij de Belastingdienst. Uw inkomsten kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo), loon uit dienstbetrekking (VAR-loon), resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga). In de aanvraag wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden die u draagt, het aantal werk- of opdrachtgevers dat u heeft en de mate van zelfstandigheid in uw werk.

Digitale aanvraag
De staatssecretaris heeft aangegeven dat de Belastingdienst momenteel onderzoekt of het mogelijk is de VAR-aanvraag voortaan digitaal te doen. Als dit voor het kalenderjaar 2009 kan worden gerealiseerd, kunt u vanaf september 2008 uw aanvraag digitaal doen.

Stilzwijgend verlengen
De staatssecretaris wil verder dat er een stilzwijgende verlenging komt voor mensen die al drie jaar achter elkaar dezelfde VAR hebben gekregen. Op dit moment moet een belastingplichtige elk jaar opnieuw de VAR-verklaring aanvragen. De VAR-houders zijn uiteraard wel verplicht wijzigingen door te geven. Door een termijn van drie jaar te nemen, worden de mogelijkheden voor misbruik of oneigenlijk gebruik van de VAR-verklaring voor een groot deel weggenomen. De staatssecretaris hoopt dat vanaf 2010 de stilzwijgende verlening voor de VAR-wuo en VAR-dga mogelijk is.

Let op!
Mogelijk kunt u vanaf september 2008 uw VAR-aanvraag digitaal doen. Wij houden u op de hoogte!