De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan voor vastgoed-bv’s. In totaal ging het bij deze familie-bv om 350 verhuurde winkelpanden in verschillende bv’s, grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Binnen de bv’s zijn verschillende medewerkers in dienst die beschikken over een hoop kennis en ervaring op het gebied van vastgoed. Al met al voldeed deze familie-bv aan een materiële onderneming, waardoor bij de schenking van 1/100ste certificaat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toegepast kon worden. Een flink belastingvoordeel!

Boven normaal rendement

Op de verhuur van het vastgoed wordt een aanzienlijk rendement gehaald (20%). Het rendement bestaat uit de huuropbrengsten en de waardestijging van het vastgoed. Dit wordt door de Hoge Raad gezien als een rendement dat bovengemiddeld is en dat niet behaald zou kunnen worden door normaal vermogensbeheer. Het geheel van alle verhuuractiviteiten wordt daardoor gezien als een onderneming.

Belastinguitstel en -besparing

Betrokken partijen behalen hiermee een mooi resultaat. Door het aanwezig zijn van een onderneming kan de aanmerkelijk belangclaim op de certificaten worden doorgeschoven naar de begiftigden (uitstel 25% aanmerkelijk belangheffing) en kan de ruime vrijstelling van de BOR op de schenking worden toegepast (100% vrijstelling tot € 1 miljoen en 83% vrijstelling boven € 1 miljoen). Hierdoor wordt een besparing en uitstel van belasting gerealiseerd van ruim 36%.

Tot slot

Een interessante uitspraak. Het is een van de eerste Hoge Raad-uitspraken in het kader van de BOR en het wel of niet drijven van een onderneming door een vastgoed-bv. Alle activiteiten rondom de verhuur, het rendement en de grote van de portefeuille hebben hier de doorslag gegeven. Informeer bij uw adviseur of u hier wellicht van kunt profiteren.