De werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast en vereenvoudigd met als doel de huidige bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen en de uitvoerbaarheid aanzienlijk te verbeteren. Daarmee is de stap naar een flexibele en praktisch uitvoerbare werkkostenregeling ook voor het mkb nabij.

Let op!
Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers een feit. U kunt dan niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting.
In totaal zijn er vijf vereenvoudigingsmaatregelen voorgesteld die zullen worden ingevoerd per 2015:

1. Noodzakelijkheidscriterium op kleine schaal

Met het noodzakelijkheidscriterium is een vergoeding of verstrekking geen belastbaar loon als deze noodzakelijk is voor het werk. Voorlopig wordt het noodzakelijkheidcriterium alleen geïntroduceerd voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

Tip:
Ook de ‘zakelijke gebruikseis’ voor de zakelijke iPad vervalt. Heeft uw werknemer een iPad nodig om zijn werk te doen, dan kunt u deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.

2. Niet maandelijks maar jaarlijks afrekenen

U hoeft straks nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Het is dan niet meer nodig om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden.

3. Concernlening voor samenvoeging

Een zogenoemde concernlening maakt het mogelijk om de vrije ruimtes binnen één concern samen te voegen.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten

De bestaande regeling voor personeelskorting wordt in de werkkostenregeling gecontinueerd in de vorm van een gerichte vrijstelling.

5. Gerichte vrijstelling maakt einde aan huidig onderscheid

De laatste maatregel ziet op de invoering van een nieuwe gerichte vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt, inclusief administratieve vereisten.

Let op!
Om de vijf voorgestelde maatregelen budgetneutraal te kunnen dekken, gaat de vrije ruimte volgend jaar omlaag van 1,5% naar 1,2%.

Oplossing voor btw-knelpunt

Tot slot is er nog een oplossing gegeven voor het btw-knelpunt van de werkkostenregeling. In de financiële administratie van veel werkgevers zijn de vergoedingen en verstrekkingen geboekt exclusief btw, terwijl het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling inclusief btw hoort te zijn. Er is aangegeven dat bij het berekenen van het bedrag dat in de vrije ruimte moet worden ingeboekt, u als werkgever met de Belastingdienst kunt afspreken dat u de gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in aanmerking neemt.