Het algemene btw-tarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 omhoog naar 21% en dat gaat u voelen in uw portemonnee. Of u nu ondernemer bent of particulier. Er is echter meer aan de hand met de btw. Daarom een overzicht van wat u de komende maanden kunt verwachten.

Btw omhoog

Het verhogen van de btw naar 21% kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De kans dat de maatregel niet doorgaat, is klein. Overigens verandert er niets aan het btw-tarief van 6% op onder andere levensmiddelen. Dit lage tarief blijft gehandhaafd.

Tip:
De verhoging van de btw wordt in 2013 gedeeltelijk gecompenseerd door een lastenverlichting via de inkomstenbelasting en de zorgtoeslag. Vooral werkenden met een lager inkomen hebben hier baat bij.

De verhoging in de praktijk

Met name ondernemers in de detailhandel zullen worden geraakt door de btw-verhoging. Nederlandse consumenten zullen vermoedelijk minder gaan uitgeven. Bovendien kunnen ondernemers midden in het verkoopseizoen waarschijnlijk de verhoging van 2% niet doorberekenen aan hun klanten. De verwachting is dat er een overgangsregeling komt, maar details zijn nog niet bekend. Welk tarief u moet toepassen (19% of 21%) hangt waarschijnlijk af van het moment waarop u goederen levert of diensten verricht.

Let op!
Vermoedelijk komt er ook een overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen. Kopers die recent een nieuwbouwwoning hebben gekocht, worden anders geconfronteerd met duizenden euro’s extra aan btw.

Alternatieve geneeswijzen worden duurder

Een bezoekje aan de acupuncturist of de chiropractor wordt vanaf 1 januari 2013 duurder. Vanaf die datum eindigt de btw-vrijstelling voor onder andere pedagogen, osteopaten, acupuncturisten en chiropractoren. Zij moeten dan 21% btw in rekening brengen. Bepaalde psychologische diensten blijven onder de btw-vrijstelling vallen.

Goedkoper naar het theater

U kunt vanaf 1 juli weer goedkoper naar het theater. De btw op podiumkunsten, kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzameling en antiquiteiten gaat dan weer omlaag naar 6%. Het lage btw-tarief mag al worden toegepast op een kaartje dat u nu koopt voor een voorstelling die na 30 juni 2012 plaatsvindt. U hoeft de aankoop dus niet uit te stellen.