Heeft u enkele weken geleden bezwaar gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing) dan kunt u binnenkort een brief verwachten van de Belastingdienst. Met een speciale regeling wil de Belastingdienst de afhandeling van het grote aantal bezwaarschriften tegen deze crisisheffing in goede banen leiden. Aan u de keuze of u wel of geen gebruik van deze regeling wilt maken!

Proefprocedures

De Belastingdienst heeft besloten om voor een bepaalde categorie bezwaarschriften eerst een beperkt aantal proefprocedures te voeren tot bij de hoogste rechterlijke instantie. Tot ongeveer half augustus kunt u hierover een brief verwachten met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat niet alleen voor welke categorie bezwaren de Belastingdienst proefprocedures gaat voeren, maar ook welke voorwaarden er gelden voor het aanhouden van het bezwaar.

Aanhouden bezwaar

Kiest u voor het aanhouden van uw bezwaar tegen de crisisheffing dan wordt deze in de toekomst afgehandeld conform de uitkomsten van de proefprocedures. U geeft daarmee wel uw rechten prijs op het instellen van beroep. Uw keuze voor het aanhouden van bezwaar maakt u kenbaar door de vaststellingsovereenkomst binnen drie weken na de datum op de brief te ondertekenen en terug te sturen naar de Belastingdienst.

Let op!
Er zijn twee vaststellingsovereenkomsten van de Belastingdienst. Overleg met ons of u de juiste overeenkomst heeft ontvangen en of ondertekening in uw geval verstandig is.

Geen toestemming

Kiest u niet voor het aanhouden van uw bezwaar dan ondertekent u, in plaats van de vaststellingsovereenkomst, de door u ontvangen brief. In dat geval zal de Belastingdienst uw bezwaar verder in behandeling nemen. U procedeert dan individueel over de crisisheffing. Dat brengt extra kosten met zich mee. Overleg daarom met ons of deze kosten afwegen tegen het financiële belang van de crisisheffing.