De vreugde over het mogelijk schrappen van de forensentaks is van korte duur geweest, want de politiek is op zoek gegaan naar alternatieven voor de broodnodige dekking van het financieringsgat in de begroting. De lastenverzwaring voor burgers en bedrijven zal er niet minder om zijn. Zo stijgt de assurantiebelasting volgend jaar aanzienlijk, tenminste als dit plan doorgang vindt. En het gaat hier niet om een aantal procentpunten meer, maar om een buitengewoon forse verhoging: van 9,7 naar 21%. Hoe zwaar drukt dat op u als ondernemer?

Forse lastenverzwaring

De verhoging van de assurantiebelasting is voor consumenten een tegenvaller, maar zeker ook voor ondernemend Nederland. Het plan vormt onderdeel van het deelakkoord, een lijst van afspraken tussen de onderhandelaars van een nog nieuw te vormen kabinet VVD/PvdA. Cijfers van het ministerie van Financiën tonen aan dat 25% van de verhoging voor rekening van het bedrijfsleven komt. Dit betekent maar liefst een lastenverzwaring van € 235 miljoen in 2013.

Welke verzekeringen?

De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen zoals de auto- en inboedelverzekering. Niet over alle verzekeringen hoeft assurantiebelasting te worden betaald. De volgende verzekeringen zijn vrijgesteld:

  • levensverzekeringen
  • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • ziekte- en ziektekostenverzekeringen
  • werkloosheidsverzekeringen
  • verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer
  • transportverzekeringen
  • herverzekeringen
  • exportkredietverzekeringen

Tip:
Voor u als ondernemer is het dus de hoogste tijd om eens kritisch door uw verzekeringsportefeuille te gaan. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen voor de auto’s van de zaak, maar ook aan technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstand en milieuverzekeringen.

Leaseparken

De verzekeringen die u betaalt voor uw wagenpark vragen extra scherpe onderhandelingen met uw leasebedrijf. Leaseauto’s zijn vaak zwaar verzekerd en hierop zit ook assurantiebelasting. Of het leasebedrijf deze verhoging gaat doorberekenen, kan voor u een belangrijk onderhandelingspunt zijn.

Verhoging per 1 maart

Als de verhoging doorgaat dan zal dit waarschijnlijk niet al op 1 januari 2013 zijn, maar per 1 maart 2013. Omdat pas eind van dit jaar duidelijk wordt of de assurantiebelasting ook inderdaad omhoog gaat, krijgen verzekeraars zo nog wat extra tijd om de nodige voorbereidingen te treffen.

Let op!
In de media verschijnen nu verschillende berichten om de belastingverhoging in 2013 te omzeilen. Zo adviseert een grote assurantietussenpersoon om de maandelijkse betaling van verzekeringspremies om te zetten in een jaarbetaling in december dit jaar. Grote kans dat deze vlieger niet opgaat. Politiek Den Haag heeft namelijk al aangegeven dat hier rekening mee wordt gehouden. Vindt de betaling van de premie vóór 1 maart 2013 plaats, maar ligt het tijdstip waarop de premie vervalt na 28 februari 2013, dan zal op deze premie vermoedelijk het nieuwe tarief van 21% van toepassing zijn.