Uit de Fiscale agenda van staatssecretaris Weekers van Financiën blijkt dat het kabinet overweegt om het verlaagde btw-tarief van 6% te verhogen naar 8% en op de lange termijn te uniformeren op 19%.

Wat heeft het kabinet in petto?

Het kabinet zou deze kabinetsperiode een eerste betekenisvolle stap willen zetten om een verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 8% en uiteindelijk zelfs naar 19% te bewerkstelligen. Het doel van o.a. deze verhoging is om het belastingstelsel te vereenvoudigen, fraudebestendiger te maken en om de concurrentiekracht van Nederland te versterken.

Wat zou dit voor u kunnen betekenen?

Op korte termijn zult u waarschijnlijk omzet mislopen vanwege de btw-verhoging, maar dat zal een schokeffect zijn dat snel zou moeten wegebben. Het kabinet gaat er bovendien van uit dat de effecten van de btw-verhoging gecompenseerd worden door het feit dat consumenten straks meer te besteden hebben. Hier kunnen echter vraagtekens bij gezet worden.

Bent u bijvoorbeeld ondernemer in levensmiddelen dan zal de beoogde btw-verhoging grote effecten hebben op uw leveringen en diensten. Als de kosten van die producten worden verhoogd zal dat een eventuele verlaging van de inkomstenbelasting teniet doen, en het consumentengedrag negatief beïnvloeden.

De voorgestelde btw-verhoging kan nadelig uitpakken, vooral omdat het herstel van de crisis de meeste bedrijven nog niet eens bereikt heeft.

Let op!
Het kabinet zal nog moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de uitvoering van de maatregelen die zijn genoemd in de Fiscale agenda.