Kunnen werknemers en ondernemers straks in 2017 de standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM) voor het privégebruik van hun huidige zakelijke auto met allerlei constructies verlagen naar 22%? Het antwoord is nee. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs aangegeven dat de 25%-bijtelling niet te ontlopen is voor bestaande gevallen. Wel kan men inspelen op de nieuwe situatie.

Vanaf 2017 gaat het algemene bijtellingspercentage van 25% naar verwachting omlaag naar 22%. De vrees bestaat dat de zakelijke automobilist op deze verlaging gaat inspelen, door bijvoorbeeld zijn auto op een ander kenteken te zetten of het leasecontract over te sluiten om zo alsnog in aanmerking te kunnen komen voor het bijtellingspercentage van 22%.

Volgens staatssecretaris Wiebes is deze vrees ongegrond. De 22%-bijtelling geldt alleen voor een nieuwe auto (CO2-uitstoot vanaf 107 gr/km) met een datum van eerste toelating op de weg op of na 1 januari 2017. Voor bestaande auto’s ligt die datum juist vóór 1 januari 2017. De datum eerste toelating op de weg is gekoppeld aan de auto en wijzigt niet gedurende het bestaan van de auto, dus ook niet als de auto om wat voor reden dan ook een ander kenteken, andere eigenaar of berijder krijgt.

Inspelen op de nieuwe situatie

Het is wel mogelijk om in te spelen op de nieuwe situatie door bepaalde zaken uit te stellen of naar voren te halen. Men zou bijvoorbeeld een bestaand leasecontract dat in 2017 nog loopt, voortijdig kunnen eindigen en vervangen door een leasecontract voor een auto waarvan de datum eerste toelating op de weg is gelegen in 2017. Een andere mogelijkheid is het verlengen met een aantal maanden van een leasecontract dat bijvoorbeeld tot oktober 2016 loopt om op die manier pas in 2017 de beschikking te krijgen over een nieuwe auto. Welke mogelijkheden er zijn hangt af van de afspraken met de leasemaatschappij en de afspraken tussen werkgever en werknemer over de auto van de zaak.

Let op!
Men mag dan kunnen inspelen op de nieuwe situatie, het feit blijft dat het algemeen bijtellingspercentage van 22% alleen van toepassing is voor een auto die in of na 2017 voor het eerst is toegelaten op de weg.

De verlaging van het algemeen bijtellingspercentage van 25% naar 22% voor nieuwe auto’s vanaf 2017 is overigens nog niet helemaal zeker. Dit is namelijk een van de maatregelen uit de Autobrief II. Op 12 april aanstaande zal de Tweede Kamer hierover stemmen. Daarna is ook de Eerste Kamer nog aan zet.