Heeft uw bv in 2011 een winst behaald, maar in 2012 een verlies geleden? Of heeft uw eenmanszaak, vof of maatschap in 2012 een verlies geleden, maar heeft u positieve inkomens over de jaren 2009 tot en met 2011? Dien dan zo spoedig mogelijk uw aangifte vennootschapsbelasting 2012 of inkomstenbelasting 2012 in en verzoek om een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan een deel van uw genoten verlies al verrekenen.

Om in aanmerking te komen voor voorlopige verliesverrekening moet uw aangifte zijn ingediend. De Belastingdienst zal op verzoek vervolgens 80% van het verlies verrekenen met de winst van het jaar 2011 (voor de bv) of het positieve inkomen over de jaren 2009 tot en met 2011 (voor de eenmanszaak, vof of maatschap). Op deze manier krijgt u dus eerder de beschikking over een deel van het door u te verwachten belastinggeld.

Let op!
De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening of met de aanslag over het jaar 2012.