Heeft u een verkoopbevorderende website in de breedste zin van het woord? In dat geval bent u verplicht om uw btw-nummer op uw site te vermelden. De Belastingdienst is daar zeer helder over. Alle ondernemers zijn verplicht hun btw-nummer op hun internetsite te vermelden. Maar bij welk type website bent u dat verplicht en hoe moet u deze gegevens vermelden?

Een verkoopbevorderende website in de breedste zin van het woord betekent dat u overeenkomsten sluit via dit kanaal (een webshop bijvoorbeeld) maar ook als u promotionele informatie plaatst. Commerciële activiteiten op een website zoals promotie of verkoop leiden dus tot de wettelijke verplichting om uw btw-nummer duidelijk op de website te plaatsen.

Let op!
Alle bedrijven die hun website gebruiken voor commerciële doeleinden zijn verplicht hun btw-nummer op de site te vermelden.

Deze verplichting is overigens niet te vinden in de Wet op de omzetbelasting maar in het Burgerlijk Wetboek. Het wetboek zegt niets over hoe het nummer moet worden vermeld, maar formuleert het als ‘op een gemakkelijke, rechtstreekse en permanente manier’.

Tip:
Denk daarnaast ook aan de vermelding van uw contactgegevens en KvK-nummer op uw website.

Wanneer u het vermelden van het btw-nummer of andere belangrijke gegevens zoals het KvK-nummer nalaat, levert dat een ‘economisch delict’ op. U riskeert daarmee een strafrechtelijke vervolging.