Twee weken geleden publiceerden wij een nieuwsbericht over de volgens de Belastingdienst verplichte vermelding van uw btw-nummer op uw website. Na overleg met onder meer onze belangenorganisatie SRA heeft de Belastingdienst zijn standpunt genuanceerd! In het kort komt het er op neer dat vermelding van het btw-nummer op uw website een van de vele mogelijkheden is om aan uw informatieverplichting jegens uw klanten of afnemers te voldoen. Er zijn dus ook nog andere mogelijkheden.

De regel is dat bij een verkoopbevorderende website in de breedste zin van het woord de verplichting ontstaat om uw btw-nummer kenbaar te maken aan de consument of aan een andere ondernemer die bij u afneemt. Het Burgerlijk Wetboek zegt niets over hoe het nummer moet worden vermeld, maar formuleert het als ‘op een gemakkelijke, rechtstreekse en permanente manier’.

De mogelijkheden op een rij

De Europese Dienstenrichtlijn die bepalend is in dit soort zaken, geeft echter veel meer vrijheid in bekendmaking dan alleen op een website. De ondernemer heeft volgens de richtlijn de volgende keuzes:

  • het telkens actief verstrekken van het btw-nummer aan de (potentiële) klant: denk hierbij bijvoorbeeld aan een bestelbevestiging via e-mail aan de klant;
  • het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten: dat zou in dit verband een webshop kunnen zijn waarbij aan het eind van het bestelproces het btw-nummer wordt vermeld;
  • het btw-nummer gemakkelijk toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres (een website dus);
  • het btw-nummer opnemen in een document dat door u aan de afnemer wordt verstrekt waarin uw diensten in detail staan beschreven.

Tip:
U moet als ondernemer uw btw-nummer kenbaar maken, maar u hoeft het nummer niet zomaar aan elke websitebezoeker te laten zien. Standaardvermelding op de website kan bovendien fraude in de hand werken. Er zijn voldoende alternatieven om het nummer via veiligere wegen kenbaar te maken.