Indien u bedrijfsmiddelen verkoopt waarvoor u in het verleden investeringsaftrek hebt genoten dan bent u in principe desinvesteringsbijtelling verschuldigd. Deze regeling is van toepassing indien u het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond weer verkoopt. Voor bedrijfsmiddelen uit 1999 kan het dan ook verstandig zijn deze pas in 2004 te verkopen.