Het besluit inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten uit 2013 is per 1 april 2016 verruimd. De belangrijkste wijzigingen: verruiming van de handelingen die artsen mogen uitvoeren en een verruiming van handelingen door BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren en medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen.

Voor artsen geldt dat ook voor handelingen die niet in de Wet BIG zijn vastgelegd een vrijstelling kan gelden. Denk hierbij aan niet-reguliere of alternatieve handelingen zoals accupunctuur. Onder de btw-vrijstelling vallen in dit kader vanaf 1 april 2016: alle gezondheidskundige handelingen die zijn gericht op het behoeden voor en het genezen van ziekten en het beoordelen van de gezondheidstoestand van de mensen door een arts.

Gelijkwaardig kwaliteitsniveau

BIG-registreerde beroepsbeoefenaren die buiten hun deskundigheidsgebied handelen en medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, krijgen een btw-vrijstelling als de dienst:

  • betrekking heeft op de gezondheidskundige verzorging van de mens,
  • van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als die van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar,
  • verricht wordt aan de individuele patiënt.

Andere verruimingen

Naast bovengenoemde zaken is er ook verruiming voor andere partijen. Gezondheidskundige behandelingen met een therapeutisch doel die worden uitgevoerd door derden, dus geen medische beroepsbeoefenaars, kunnen ook onder de vrijstelling vallen. Dit kan alleen indien de behandeling een wezenlijk, onafscheidbaar onderdeel uitmaakt van een medische behandeling waarbij de ene fase niet kan slagen zonder de andere.

Verder geldt de btw-vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging van de mens door de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, de Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en de NVO Orthopedagoog-Generalist.