Heeft u werknemers in dienst die direct betrokken zijn bij speur- en ontwikkelingswerk? Dan kunt u in aanmerking komen voor afdrachtvermindering (S&O).

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Om in aanmerking te komen voor de S&O-afdrachtvermindering, moet u in het bezit zijn van een S&O-verklaring. Deze wordt door SenterNovem afgegeven (www.senternovem.nl/wbso). De afdrachtvermindering bedraagt per werkgever 42% van het loon dat betrekking heeft op speur- en ontwikkelingswerk waarbij dit S&O-loon niet meer mag bedragen dan € 110.000. Over het meerdere S&O-loon geldt een afdrachtvermindering van 14%. Per werkgever geldt een maximale afdrachtvermindering van € 8 miljoen (plafond).

Intensivering
De intensivering van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk houdt het volgende in:
– het percentage van de eerste schijf wordt verhoogd van 42% naar 50%
– het percentage van de eerste schijf voor starters wordt verhoogd van 60% naar 64%
– het percentage van de tweede schijf wordt verhoogd van 14% naar 18%
– de loongrens van de eerste schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 150.000
– de maximale afdrachtvermindering (plafond) wordt verhoogd van 8 naar 14 mln.

Door deze maatregelen kunnen de werkgevers over een groter deel van het S&O-loon het (verhoogde) percentage van de eerste schijf toepassen. De maatregelen hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.

Let op!
SenterNovem is gestart met het versturen van aanvullende S&O-verklaringen. Wilt u de tijdelijke intensivering van de afdrachtvermindering loonbelasting al in uw loonaangifte over de maand mei meenemen dan moet u de verklaring voor 15 mei 2009 hebben ingediend bij de Belastingdienst. Dient u de verklaring na 15 mei 2009 in dan is het nog mogelijk om via een correctiebericht gebruik te maken van de afdrachtvermindering loonbelasting voor de maand mei. De verruimde afdrachtvermindering kan dan alleen niet direct worden verrekend met de over de maand mei te betalen loonbelasting. Voor de aangiften loonheffingen die u over 2009 al hebt gedaan, kunt u de aanvullende afdrachtvermindering claimen door deze aangiften ook met een correctiebericht te corrigeren.