Staat u vaak in de file tussen uw woonplaats en werklocatie vanwege wegwerkzaamheden? Hebben uw werknemers daarmee te maken? Of verwacht u dit binnenkort? Weet dan dat u een vervoerkaart kunt krijgen van de overheid zodat u of uw werknemers gebruik kunnen maken van vervangend vervoer. De termijn wordt bovendien verruimd!

Vaak krijgen werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding voor het reguliere woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen zij bij dreigende verkeershinder door grootschalige wegwerkzaamheden zonder fiscale gevolgen een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen. Door deze vervoerkaart kan een werknemer kosteloos gebruik maken van vervangend vervoer.

Periode langer dan zes maanden
Er is voorgesteld om per 1 januari 2008 de periode dat werknemers zonder fiscale gevolgen een vervoerkaart kunnen gebruiken uit te breiden. Deze termijnverlenging geldt ook voor vervoerkaarten die in 2007 al zijn verstrekt en waarvan de periode van 6 maanden nog niet voorbij is.

Tip
Heeft u, of uw eventuele werknemers in de toekomst last van wegwerkzaamheden tussen uw woonplaats en uw werklocatie, informeer dan eens naar de vervoerkaart!