Per 1 januari 2012 gelden versoepelde regels met betrekking tot de gemeenschap van goederen voor gehuwden. Wat betekent dit voor u?

Start echtscheidingsprocedure betekent einde gemeenschap

Per 1 januari 2012 is het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap van goederen bij echtscheiding veranderd. De gemeenschap van goederen eindigt namelijk al zodra de echtscheidingsprocedure van start gaat. Vanaf het moment dat u een verzoekschrift tot echtscheiding indient, valt alles wat u daarna aan vermogen of schulden verwerft niet meer in de gemeenschap. Wat brengt dit voor u met zich mee? U kunt eerder een nieuwe woning kunt kopen zonder dat deze in de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast bent u dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die uw partner aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Geen toestemming rechter nodig

Wilt u de gemeenschap van goederen tijdens uw huwelijk wijzigen in huwelijkse voorwaarden? Dan heeft u hiervoor vanaf 1 januari 2012 geen toestemming meer nodig van een rechter. Ook een wijziging in uw huwelijkse voorwaarden kan zonder juridische procedure. Dit maakt het sneller en goedkoper voor u.

Let op!
Bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan gelden de bovenstaande wijzigingen ook voor u.